SPRING METODER:

Metode A
Der registreres fejl og tid.
Placeringsrækkefølgen bestemmes af antal fejl, og blandt ekvipager med samme antal fejl, af tiden. Ved samme antal fejl og tid er ekvipagerne ligeplacerede.

Metode B0
Der afholdes 1 hovedspringning.
Hvis der i propositionerne er angivet en præmiesum for klassen og flere ekvipager har samme antal fejl, er de ligeplacerede og klassens præmiesum deles imellem de placerede ekvipager. Præmien til den enkelte ekvipage kan derved blive mindre end minimumsdoteringen for klassen. Der opnås point for fejlfrit ridt svarende til antallet af point for 1. pladsen i sværhedsgrad 1, med stævnefaktor svarende til stævnets faktor.

Metode B1
Der afholdes 1 hovedspringning.
Har flere ekvipager herefter samme antal fejl, og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.

Metode B12
Hovedspringning består af samme bane gennemredet 2 gange.
Fejlene fra hver omgang sammenlæges. Har flere ekvipager/hold herefter samme antal fejl, og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning, Ekvipager/hold, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, men har gennemført begge hovedspringninger, placeres efter samlet antal fejl og totaltiden i hovedspringningen, der er summen af de 2 omganges tid, hvis ikke andet er angivet i propositionerne. Det kan i propositionerne bestemmes, at 2. omgang afvikles over en anden, evt. forkortet bane, ligesom det kan bestemmes, at kun en del af deltagerne/hold kan starte i 2. omgang, dog mindst det antal der skal placeres.
Det kan i propositionerne bestemmes, at rytterne kan starte 2 heste/ponyer i 1. omgang, men må kun starte 1 hest/pony efter eget valg i 2. omgang. Den valgte hest/pony skal have fuldført 1. omgang. Ekvipager der ikke gennemfører 1. hovedspringning, kan ikke deltage i 2. gennemridning, medmindre de deltager i Holdspringning.

Metode B2
Der afholdes 1 hovedspringning.
Har flere ekvipager herefter samme antal fejl, og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning.
Har flere ekvipager herefter stadig samme antal fejl, afholdes yderligere 1 omspringning, som endeligt afgører klassen. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til 2. omspringning placeres efter fejl og tid i 1. omspringning og ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringninger placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.

Metode B3
Der afholdes 1 hovedspringning.
Hvis ekvipagen har fejl i hovedspringningen giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler) når mållinien passeres.
Har en ekvipager 0 fejl, afholdes umiddelbart efter afslutningen af hovedspringningen 1 omspringning. Omspringningen gennemføres umiddelbart efter hovedspringningen således: Da ekvipagen er fejlfri i hovedspringningen giver dommeren intet signal, og passage af mållinien betragtes som startsignal for omspringningen, hvorefter rytteren har 45 sek. til start. Ved begrænsning i den elektronisk tidtagning anvendes denne i omspringningen og tiden i hovedspringningen tages manuelt. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.


Metode B4
Springning i 2 faser.
1. Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af 7-8 forhindringer, hvoraf mindst 1 er en kombination. Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. 2. fase består af 4-6 forhindringer, som kan være nye forhindringer eller forhindringer som også indgår i 1. fase. Nummereringen af springene i 2. fase skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Ekvipager med 0 fejl i 1. fase fortsætter umiddelbart i 2. fase, hvor fejl og tiden afgør placerings rækkefølgen. Er fejl og tid ens, er de ligeplacerede. Hvis ekvipagen får fejl i 1. fase, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), ellers betragtes passage af mållinien for 1. fase som start på 2. fase. Ved begrænsning i den elektronisk tidtagning anvendes denne i fase 2 og tiden i fase 1 tages manuelt. Ekvipager, som ikke kvalificerer sig til 2. fase, placeres efter fejl og tid i 1. fase. Er fejl og tid ens, er de lige placerede.

Metode B5 – springning over 2 runder
Der afholdes altid 1 omspringning. Afvikles i øvrigt som metode B1, men kvalificeret til omspringning er de 10 bedste ekvipager fra hovedspringningen baseret på fejl og tid. Der suppleres ikke op såfremt en ekvipage ikke ønsker at starte i 2. runde. Der er ca. 8 forhindringer i omspringningen og de kan hæves, selvom ikke alle deltagere var fejlfri i
hovedspringningen. Startorden i omspringning er den omvendte efter ekvipagernes resultat i hovedspringningen, baseret på fejl og tid. Ekvipagerne medtager ikke deres eventuelle fejl fra hovedspringningen, men alle starter med 0 fejl i omspringningen. Ekvipagerne placeres efter fejl og tid i omspringningen og ekvipager, der ikke starter i omspringningen, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.


Metode B6 – springning over 2 runder
Der afholdes altid 1 omspringning. Afvikles i øvrigt som metode B1, men kvalificeret til omspringning er de 10 bedste ekvipager, dog mindst 25% af antal startende og alle med 0 fejl fra hovedspringningen. Der suppleres ikke op såfremt en ekvipage ikke ønsker at starte i omspringningen. Der er ca 8 forhindringer i omspringningen og de kan
hæves, selvom ikke alle deltagere var fejlfri i hovedspringningen.
Startorden i omspringning er den omvendte efter ekvipagernes resultat i hovedspringningen baseret på fejl og tid.
Ekvipagerne medtager deres fejl fra hovedspringningen og efter omspringningen placeres ekvipagerne efter summen af fejl i hovedspringningen og omspringningen samt tiden i omspringningen.


Metode B7
Afvikles som metode B4, men ekvipager der har 8 fejl eller mindre i 1. Fase kan gennemride 2. Fase som træning. Resultatet for 2. Fase registreres ikke. Der gælder alm. regler vedr. diskvalifikation ved ulydighed.

 
Metode S1 - stilspringning
Der afholdes 1 hovedspringning
Har flere ekvipager herefter samme antal fejl, og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning efter nedenstående regler: Omspringningen bedømmes, hvor fejlberegning foretages af springdommeren og derudover bedømmes stilen af 1 og helst 2 stildommere, som giver point for ekvipagens ridestil, rytterens sæde, indvirkning og følsomhed samt hestens holdning før, under og efter springet efter følgende skala:
10,0 udmærket
9,0 særdeles godt
8,0 godt
7,0 ret godt
6,0 tilfredsstillende
5,0 godkendt
4,0 utilfredsstillende
3,0 jævnt dårligt
2,0 dårligt
1,0 meget dårligt
Der gives én total stilkarakter med 1 decimal.
Ekvipagens slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Ekvipagen med det højeste antal point er vinder. Hvis flere har samme antal point, er de lige placerede. Ekvipager, der ikke kvalificerer sig til omspringning, placeres efter fejl og derefter tid i hovedspringningen.

Metode S2 - stilspringning
Der afholdes 1 hovedspringning.
Derudover bedømmes stilen af 1 og helst 2 stildommere, som giver point for ekvipagens ridestil, rytterens sæde, indvirkning og følsomhed samt hestens holdning før, under og efter springet efter følgende skala:
10,0 udmærket
9,0 særdeles godt
8,0 godt
7,0 ret godt
6,0 tilfredsstillende
5,0 godkendt
4,0 utilfredsstillende
3,0 jævnt dårligt
2,0 dårligt
1,0 meget dårligt
Der gives én total stilkarakter med 1 decimal.
Ekvipagens slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Ekvipagen med det højeste antal slutpoint er vinder. Hvis flere har samme højeste antal slutpoint, afholdes en omspringning over de første 6 spring i banen og med samme bedømmelsesmetode som hovedspringningen og derefter placeres efter slutpoint og derefter tid i omspringningen. Ekvipager, der ikke kvalificerer sig til omspringning, placeres efter slutpoint og derefter tid i hovedspringningen.


Metode S3 - stilspringning
Bedømmelsesmetoden for S 3 fastlægges af Springudvalget og meddeles i propositionerne.

Metode T1 – Find din egen vej (Take you own line)
Placeringsrækkefølgen bestemmes af antal fejl, og blandt ekvipager med samme antal fejl, af tiden. Alle forhindringer skal springes 1 gang i den eller en af de på baneskitsen angivne retninger.