Generalforsamling 2017

Generalforsamling den 25/2 2017 kl 11-13

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag: 
  Dorte Holck: Der oprettes en støtteforening til KBS for medlemmer der ønsker at støtte klubben som er over 25 år, men ikke er stævne aktive.  
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt. 
   rideskole nyt.
   uddeling  af gaver til årets rytter - årets kammerat - årets ponymor  - årets hjælper  - Dream Team.